Historie

HET ENSEMBLE

Het Weeshuis ensemble is een verzameling unieke historische panden in het oude centrum van Gouda, vlak naast de Sint Janskerk. De bijzondere rijks- en gemeentelijke monumenten vormen samen een cultuurhistorisch zeer waardevolle locatie.
De kern van het ensemble wordt gevormd door het voormalige Wees- en aalmoezeniershuis aan de Spieringstraat, een rijksmonument uit 1642. De in 1876 toegevoegde vleugel aan de Groeneweg is een gemeentelijk monument. Tot voor kort was het weeshuis in gebruik als bibliotheek en archief.
De middeleeuwse Jeruzalemkapel en de aangrenzende schoolmeesterswoning behoren ook tot het Weeshuisensemble. Deze gebouwen aan de Spieringstraat worden van het weeshuis gescheiden door de Patersteeg. De Klaas de Vriesschool, gelegen aan de Groeneweg en gebouwd aan het eind van de 19e eeuw behoort ook tot het ensemble. Dit gebouw heeft lange tijd als Streekarchief gediend en is tot voor kort gebruikt als basisschool. Op het binnenterrein staat het vrijstaande gymnastieklokaal, een gemeentelijk monument uit 1884.

plattegrond weeshuis ensemble

DE SCHOOL

De Klaas de Vriesschool is in 1884 gebouwd als Openbare Lagere School nummer 1. Het twee verdiepingen tellende gebouw is een gemeentelijk monument, omdat het een goed voorbeeld vormt van een schoolcomplex uit het laatste decennium van de 19de eeuw. Het gebouw is opgetrokken in neorenaissance stijl, het merendeel van de detaillering is nog authentiek. Veel Gouwenaren hebben hier op school gezeten.
Het vrijstaande gymnastieklokaal was in Nederland één van de eerste gymnastieklokalen. Op het schoolplein staat een aantal monumentale linde- en kastanjebomen.

De Klaas de Vriesschool
Menu